Trên thế giới có bao nhiêu thứ tiếng? ngôn ngữ nào là thông dụng nhất

0

Khi văn hóa con người ngày càng phát triển thì ngôn ngữ giao tiếp từ đó cũng phát triển theo và câu hỏi là hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thứ tiếng thì cũng rất nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra con số khác nhau…

Vậy chính xác trên thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ???

Trên thế giới có bao nhiêu thứ tiếng:

Hiện nay trên thế giới có khoảng bảy tỷ người, chia nhau sống trên năm lục địa và
phân ra khoảng hai trăm quốc gia.

Phẩn lớn các con người không chỉ khác nhau về phong tục tập quán mà còn dùng những ngôn ngữ khác nhau.

Theo bản điều tra báo cáo của UNESCO Liên Hiệp Quốc thì trên thế giới có 2750 (hai nghìn bảy trăm năm mươi thứ tiếng).

Nhưng một số nhà xã hội học ở Nga và Đức lại nói rằng trên thế giới có 5651 thứ tiếng.

Thống kê là thế nhưng chung quy lại trên thế giới này ngôn ngữ dùng để giao tiếp hiện nay giao động từ 2.000 – 3.000 ngôn ngữ.

Nhưng trong các thứ tiếng phong phú này, thì có trên một nghìn bốn trăm thứ tiếng hoặc không được công nhận là thứ tiếng độc lập, hoặc sắp bị tiêu vong.

Có khoảng 20 thứ tiếng hẩu như ngày nay không còn ai biết nói nữa, ba phẩn tư các thứ tiếng trên thế giới còn chưa có chữ viết. Chỉ có khoảng 500 thứ tiếng đã được người ta nghiên cứu tương đối đẩy đủ.

Ngôn ngữ nào là thông dụng nhất thế giới hiện nay là???

Trên thế giới có khoảng mười ba thứ tiếng mà số người sử dụng lên tới trên năm mươi triệu.

Trong số đó tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga đều có trên một trăm triệu người trên thế giới sử dụng.

Tiếng Pháp tuy có số người sử dụng không tới một trăm triệu nhưng lại có đến 26 quốc gia lấy tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức.

Camerun là một nước nhỏ ở miền Tây châu Phi, nghe nói nước này có trên một nghìn thứ tiếng.

Trên thế giới thứ tiếng có số người sử dụng ít nhất là Oat, chỉ có 50 người nói.

Lại có một thứ tiếng nhân tạo đó là Quốc tế ngữ. Quốc tế ngữ là một thứ tiếng bổ trợ trên thế giới. Các nước trên thế giới đều có người biết sử dụng.

Theo: 10 ngàn câu hỏi vì sao